سخنگو و مسئول ارتباطات و روابط عمومى حزب پیشرو اصلاحات کشور منصوب شد

مهندس سیدمیکائیل محمدى سخنگو و مسئول ارتباطات و روابط عمومى حزب پیشرو اصلاحات کشور شد.
سخنگو و مسئول ارتباطات و روابط عمومى حزب پیشرو اصلاحات کشور منصوب شد

وى اهل خراسان است که به عنوان اولین جوان سیاسى هر ٣ استان هاى خراسان و همچنین کشور محسوب میشود که در یکى از ارکان هاى مهم احزاب سیاسى کشور با موافقت تمام اعضاى شوراى مرکزى حزب انتخاب شده است. حزب پیشرو اصلاحات تنها حزبى است در کشور که ٣ وزیر اسبق عضو شوراى مرکزى آن مى باشند.

مهندس محمدى فارغ التحصیل مهندسى مکانیک و همچنین فارغ التحصیل مجموعه علوم سیاسى،رشته روابط بین الملل دانشگاه شهید بهشتى تهران و دانشجو دکترى مى باشد.

دیگران چه می خوانند:

مهندس محمدى در کارنامه اجرایى خود: مدیرکل پارلمانى،امور مجلس سابق سازمان نظام مهندسى ساختمان کشور به مدت ٣ سال - رابط پارلمانى،امور مجلس سابق سازمان نظام مهندسى ساختمان استان تهران - دبیر شوراى عالى راهبردى سازمان نظام مهندسى ساختمان کشور - مشاور عالى سابق ریاست سازمان نظام مهندسى ساختمان کشور - مشاور جوانان معاونت حقوقى، امور مجلس و استان ها اسبق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى - قائم مقام و مشاور اجرایى و مسئول پیگیرى امورات ویژه و رابط پارلمانى، امور مجلس سابق اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامى استان آذربایجان غربى - مشاور حقوقى و مسئول پیگیرى امورات ویژه سابق فرهنگسراى نیاوران تهران - عضو حرفه اى انجمن مدیریت راهبردى ایران - عضو هیئت رییسه سابق فدراسیون گلف جمهورى اسلامى ایران - مشاور اقتصادى و رابط پارلمانى ، امور مجلس سابق فدراسیون شطرنج جمهورى اسلامى ایران - رییس دفتر و مشاور عالى ، سیاسى و فرهنگى دبیر کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شوراى اسلامى دوره دهم - مشاور عالى نایب رییس کمیسیون عمران مجلس شوراى اسلامى دوره دهم - مشاور عالى نایب رییس کمیسیون عمران مجلس شوراى اسلامى دوره یازدهم - مشاور عالى سخنگوى کمیسیون اقتصادى مجلس شوراى اسلامى دوره یازدهم - مشاور عالى دبیر کمیسیون آموزش،تحقیقات و فناورى  مجلس شوراى اسلامى دوره یازدهم و دستیار ویژه سابق رییس گروه دوستى پارلمانى ایران - ترکیه را میشود اشاره کرد.

سخنگو و مسئول ارتباطات و روابط عمومى حزب پیشرو اصلاحات کشور منصوب شد

اخبار وبگردی:

آیا این خبر مفید بود؟